Ranavassdraget
Fiskeforvaltning SA

Fangstrapporter

+12
°
C
H: +14°
L: +
Mo i Rana
, 20
Se 7-dagers Værprognose
+12° +18° +14° +19° +27° +27°
+ + +10° +11° +16° +20°

Gyro

I 1975 ble det for første gang påvist gyrodactylus salaris på laksunger i Ranelva. Etter det er elva blitt behandlet med rotenon for å bekjempe parasitten i 1996, i 2003 og i 2004. Elva ble friskmeldt i 2009 men i 2014 ble parasitten igjen påvist, og en ny behandling var et faktum i 2015. Parasitten er ikke funnet etter dette og elva ble friskmeldt i 2020.
Laksetrappa i Reinforsen er foreløpig stengt, og elva videre opp til Raufjellforsen er ennå ikke tatt i bruk etter myndighetenes ambisjoner.

Gyrodød fisk.

Desinfisering av fiskeredskaper er veldig viktig!

Fiskeutstyr.

§ 5 Desinfisering av fiskeredskap:

Alle fiskere plikter å desinfisere utstyr før fiske igangsettes. All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk. Desinfeksjonsstasjon finnes hos Sport 1, Verkstedveien 6, Mo i Rana.

Skroll til toppen